HMS

Vi i Jærpukk ivaretar kvalitet, miljø og arbeidsmiljø:

Jærpukk skal levere alle produkter og tjenester i samsvar med spesifikasjoner fra kunder, lover og regelverk, gjeldende standarder og egne krav.

Jærpukk skal være ledende i valg av løsninger, kompetanse, leverandører og arbeidsmetoder som kan minimere skade og belastning på det ytre miljø.

ARBEIDSMILJØ:

Jærpukk sitt HMS arbeid skal utføres systematisk og kontinuerlig ved å etterleve relevante HMS-krav i lovverk, forskrifter, myndighetskrav, standarder, avtaler og vårt eget styringssystem.