Tjenester

Massemottak og laboratorie

  • Mottak av returasfalt
  • Mottak rene masser

Jærpukk har mottak av rene returmasser og returasfalt fra entreprenører. Massemottak gjelder kun entreprenører, ikke privatpersoner.

  • Laboratorietjenester og analyser.

Kontaktperson:
Bent Ree
Anleggsleder
T: 992 06 602
E: bent.ree@jaerpukk.no

Kontakt

Leverings-, vare- og besøksadresse
Jærpukk as
Åslandsvegen 70
4355 Kvernaland