Om oss

De beste folkene produserer den beste pukken

Tullin Ree startet med sandtak på Ree i Time kommune allerede i 1952, og det er i dag tredje generasjon Ree som leder pukkverket. Med en produksjonskapasitet på 580.000 tonn i året, har vi stein til de fleste ønsker og formål. 

I 2011 ble 50 % av virksomheten solgt til Veidekke Industrier, og i 2013 overtok de 100 % av virksomheten. Våren 2021 kjøpte Stangeland Gruppen Veidekkes pukk- og asfaltvirksomhet, og dermed så Jærpukk dagens lys. Jærpukk AS er heleid av Stangeland Gruppen.

Frem til 2005 drev vi kun med vasking av morenesand og knusing av naturstein. I perioden fra 1952 holdt virksomheten til på ulike lokasjoner rundt om i distriktet, og flyttet på seg etter hvert som man gikk tom for sand. I 1999 flyttet vi til Kalberg, hvor vi også driver i dag. Det var det samme året som den unge asfaltleggeren Bent Ree, som i dag er anleggsleder, startet i firmaet til bestefar Tullin.

Det stasjonære knuseverket består av en grov-, mellom- og finknuser. Uttaket har god massebalanse, noe som gjør at vi alltid har alle varer på lager og alt som går gjennom verket er salgbart. Jærpukk tilbyr alt av standard stein. Skulle noen ha behov for spesialfraksjoner, knuser vi det på bestilling. 

Kalberg har en god geografisk plassering, råvarene er av riktig kvalitet og det er ingen fornminner som begrenser virksomheten. Jærpukk ligger strategisk plassert i nærhet av betong- og entreprenørvirksomhet, og har mulighet for store masseuttak i mange år framover.

Det er god massebalanse i uttaket. Vi har alltid alle varer på lager og alt som går gjennom verket er salgbart. Jærpukk tilbyr alt av standard stein. Skulle noen ha behov for spesialfraksjoner, knuser vi det på bestilling. 

Jærpukk har seks stabile medarbeidere som alle er opptatt av å ha det ryddig og ordentlig rundt seg. Måltavla henger på pauserommet, og daglig prates det om produksjonsmål og oppetid i verket.

Utstyr og knuselinjene overvåkes, og service og vedlikehold er planlagt i god tid. Lean-tankegangen er sterkt forankret, og det er høy grad av medarbeider-involvering. Det roteres på arbeidsoppgavene. Det gir alle en felles forståelse for helheten og forståelse for hverandres oppgave og roller. Det gir god HMS og høy trivsel.

Kontakt

Leverings-, vare- og besøksadresse
Jærpukk as
Åslandsvegen 70
4355 Kvernaland