Knusing

Knusing

Standard stein og spesialfragmenter

Det stasjonære knuseverket består av en grov-, mellom- og finknuser. Uttaket har god massebalanse, noe som gjør at vi alltid har alle varer på lager og alt som går gjennom verket er salgbart. Jærpukk tilbyr alt av standard stein. Skulle noen ha behov for spesialfraksjoner, knuser vi det på bestilling. 

Kontakt

Leverings-, vare- og besøksadresse
Jærpukk as
Åslandsvegen 70
4355 Kvernaland